Sa zadovoljstvom obaveštavamo naše poslovne partnere da je SUNBLOCK SYSTEMS dobio Excellent SME (Small & Medium Enterprises) sertifikat od strane Privredne komore Srbije. Ovaj sertifikat predstavlja potvrdu pouzdanosti poslovanja kompanije.

Prednosti ovog sertifikata za naše poslovne partnere i vlasnika sertifikata su povećana bezbednost poslovanja, veće poverenje i lakše i brže donošenje poslovnih odluka sa manjim rizicima. Vlasnik sertifikata dobija jasno označen dobar bonitet preduzeća, veću kredibilnost u očima zainteresovanih strana i poslovnih partnera, kao i tehničku zaštitu od neovlašćenog korišćenja oznake kvaliteta na drugim web sajtovima.

Sertifikat omogućuje lokalnim i međunarodnim poslovnim partnerima uvid u postojanje kompanije, web adrese i, što je najvažnije, kreditnu sposobnost.

Excellent SME sertifikat izdaje Privredna komora Srbije u saradnji sa bonitetnom kućom COFACE. COFACE je kompanija koja pruža rešenja za osiguranje potraživanja na globalnom nivou. Nudi rešenja koja štite kompanije od rizika finansijskih poteškoća koje se mogu javiti kod njihovih klijenata, kako na domaćem, tako i na izvoznom tržištu.

Osnova za sertifikaciju je kreditni izveštaj i kontinuirano praćenje od strane Coface Srbija. U isto vreme, SafeSigned™ tehnologija na veb sajtu sprečava bilo kakvo kopiranje ili korišćenje „Excellent SME Serbia“ pečata na drugim sajtovima.

Excellent SME sertifikat koji je dodeljen kompaniji SUNBLOCK SYSTEMS potvrđuje da je kompanija iz Beograda ispunila uslove za dobijanje ovog sertifikata. Osnova za dobijanje sertifikata je kreditni izveštaj i redovno praćenje od strane bonitetne kompanije Coface.

Sertifikat je izdat 30. marta 2023. godine.

SERTIFIKAT